برای دانلود فایل " دستورالعمل اجرایی جریان سازی بازآفرینی محدوده ها و محلات ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماع محور " از طریق لینک زیر اقدام کنید

dastoor_1.pdf 2.93 MB 12/09/1396 20:21:13