دیروز طی حکمی مدیر حراست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، دیروز در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، امیرحسین ثروت جو به عنوان مدیر حراست این شرکت منصوب شد.

ثروت جو در این مراسم گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است و رییس جمهور نیز با صدور فرمان اجرای بازآفرینی شهری در بهمن سال 96 بر اهمیت این موضوع صحه گذاشت. همه اینها نشان از اهمیت بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد دارد.

او افزود: تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و در ادامه تغییر نام شرکت از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به بازآفرینی شهری ایران نیز نشان از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این برنامه ملی دارد.

ثروت جو با اشاره به اینکه واحد حراست خود را پشتیبان اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار می داند، گفت: ما به عنوان یک واحد مهم در تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، این دغدغه و مسئولیت را داریم تا با بکارگیری تمام ظرفیت ها و امکانات خود به اجرای هر چه بهتر این برنامه کمک کنیم.

او  با اشاره به اینکه تحقق برنامه بازآفرینی شهری به اجماع ملی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: واحد حراست آمادگی دارد موانعی را که در پیشبرد این برنامه خلل وارد می کند، رفع کند تا نقش خود را در این اجماع ملی به نحو احسن ایفا کرده باشد.

 مدیر حراست شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: ذیل سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید مبنی بر پاسداشت حقوق شهروندی، حداکثری کردن نظارت شهروندان بر تمامی فعالیت های بازآفرینی شهری است.

وی ادامه داد: بر این اساس از تمام ظرفیت های قانونی جهت تحقق نظارت همگانی استفاده خواهد شد و در همین راستا پیشگیری به عنوان اصل پایه ای فعالیت های حراست در سرلوحه فعالیت ها قرار می گیرد.

مدیر حراست شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در راستای سیاست دسترسی آزاد به اطلاعات که از دغدغه های دولت دوازدهم است، شفاف سازی فعالیت ها و دسترسی آزاد شهروندان بالاخص فرایندهای مربوط به واگذاری امور مربوط به فعالیت های شرکت از مسایل جدی و مورد پیشگیری این بخش خواهد شد.

 

 

Read more