به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همراه با علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در سفری یک روزه جهت بازدید از پروژه های در دست اقدام شرکت بازآفرینی شهری ایران در شهر اردبیل وارد فرودگاه این شهر شد و مورد استقبال بدری، نماینده اردبیل در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار و فرماندار اردبیل قرار گرفت.

در این سفر که با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته در محلات هدف بازآفرینی اردبیل انجام گرفت، معاون وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه از پروژه های در دست اقدام بازدید به عمل آوردند.  بازدید از محله درویش آباد و پروژه های باز آفرینی در محله های «عدالت آباد» و «ایران آباد» که در سفر قبلی اعتباراتی جهت انجام بهسازی این محلات تخصیص یافته بود، از برنامه های این سفر به شمار می رفت.

شایان ذکر است که محدوده بافت های ناکارآمد شهری در شهر اردبیل شامل 751 هکتار بافت ناکارآمد میانی و 653 هکتار سکونتگاه غیر رسمی  و 93 هکتار بافت تاریخی است که پس از طی مراحل قانونی به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است.