کمال علیپور خنکداری نماینده مردم شھرستان ھای قائمشھر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با مھدی عبوری معاون وزیر راه و شھرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران صورت پذیرفت نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با وضعیت حاشیه نشینی، بافت های فرسوده و طرح اقدام ملی مسکن در سطح کشور به پیگیری انجام پروژه ھای بازآفرینی شھری در محدوده ھا و محلات ھدف حوزه انتخابیه خویش پرداخت و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور نیز دستورات لازم جهت تسریع امور را صادر نمود.