شیوا قاسمی پور نماینده مردم شریف مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در شرکت بازآفرینی شهری ایران با مھدی عبوری معاون وزیر راه و شھرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران دیدار، به پیگیری انجام پروژه‌ھای بازآفرینی شھری در محدوده‌ھا و محلات ھدف حوزه انتخابیه خویش پرداخت.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شھری ایران، در این دیدار چگونگی پشتیبانی شرکت بازآفرینی شهری از  پروژه‌ھای این شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به پله گذاری کمربندی ۱ و ۲ مریوان و معابر شیبدار این شهر، احداث دو مدرسه  ۹ کلاسه، احداث دیوار حائل بتنی و احداث پارک شنه اشاره کرد که دستورات لازم جھت تخصیص اعتبار و تسریع در اجرای آن ھا از سوی دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور صادر شد.