محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم شریف نوشھر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در شرکت بازآفرینی شهری ایران با مھدی عبوری معاون وزیر راه و شھرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران دیدار و به پیگیری انجام پروژه ھای بازآفرینی شھری در محدوده ھا و محلات ھدف حوزه انتخابیه خویش پرداخت.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شھری ایران، در این دیدار چگونگی پشتیبانی شرکت بازآفرینی شهری از  پروژه ھای این شهرها مورد بررسی قرار گرفت و

دستورات لازم جھت تسریع در اجرای آن ھا از سوی دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور صادر شد.