مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور در ادامه سفر های استانی خود   امروز پنجشنبه به استان هرمزگان رفته است.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران  با استقبال معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و فرمانداران و شهرداران بندر لنگه، بندر خمیر و بندر کنگ وارد استان هرمزگان شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این سفر یک روزه به بازدید از  مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده قسمت غربی استان هرمزگان شامل شهرستان های بندر لنگه، بندر کنگ و بندر خمیر می پردازد تا از نزدیک در جریان وضعیت پروژه های بازآفرینی آن ها قرار گیرد.